Protocol de colaborare


 1. ACT ADIŢIONAL la CONVENŢIA CADRU încheiată între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi băncile membre ale Asociaţiei Române a Băncilor, cu privire la modul de colaborare în ceea ce priveşte operaţiunile de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 cu modificările si completările ulterioare
 2. ACT ADITIONAL la Protocolul de colaborare incheiat la data de 29.05.2006 intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din
  Romania S.A. privind intocmirea, avizarea documentatiilor cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman asupra imobilelor expropriate in temeiul Legii nr. 198/2004, privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale
 3. ACT ADIŢIONAL la Protocolul de colaborare încheiat la data de 17.12.2004 între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară în aplicarea O.U.G. nr. 41/2004 aprobată şi modificată prin Legea nr. 499/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a H.G. nr. 1210/2004
 4. C O N V E N Ţ I E - CADRU încheiată între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi băncile membre ale Asociaţiei Române a Băncilor, cu privire la modul de colaborare în ceea ce priveşte operaţiunile de publicitate imobiliară, în aplicarea Legii 499/2004 privind aprobarea OUG nr. 41/2004 prin care a fost modificată şi completată Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996 şi a HG nr. 1210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
 5. PROTOCOL DE COLABORARE încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Compania Naţională de Căi Ferate C.F.R S.A. privind modul de înscriere în cărţile funciare centrale
 6. PROTOCOL DE COLABORARE Încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România S. A. privind întocmirea, avizarea documentaţiilor cadastrale şi intabularea dreptului de proprietate al Statului Român asupra imobilelor expropriate în temeiul Legii nr. 198/2004, privind unele măsuri prealabile lucrărilor de construcţie de autostrăzi şi drumuri naţionale
 7. Protocol de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobilara si Uniunea Nationala a Executorilor Judecatoresti din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara
 8. PROTOCOL DE COLABORARE încheiat între Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România privind modul de efectuare a operaţiunilor de publicitate imobiliară în aplicarea O.U.G. nr. 41/2004 aprobată şi modificată prin Legea nr. 499/2004 pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, precum şi a H.G. nr. 1210/2004
 9. PROTOCOL DE COLABORARE incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Compania Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A. privind intocmirea, receptionarea documentatiilot cadastrale si intabularea dreptului de proprietate al Statului Roman si al dreptului de administrare al C.N. A.D.N.R.-S.A. asupra imobilelor expropriate in temeiul legii nr 198/2004 , privind unele masuri prealabile lucrarilor de constructie de autostrazi si drumuri nationale.
 10. PROTOCOL DE COLABORARE incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si inisterul Justitiei privind avizarea expertizelor tehnice topografice