Cadastru


1. Documentatii cadastrale pentru apartamentarea blocurilor noi de locuinte

Documente necesare apartamentarii (dezmembrarii in unitati individuale) blocurilor:

 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil cu constructia noua, avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice.

2. Documentatii de cadastru si intabulare pentru prima inscriere in cartea funciara terenuri, constructii si apartamente (prima inregistrare) in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare inscrierii in Cartea Funciara:
 • actele de proprietate in copie legalizata;
 • certificat fiscal (de la Primaria de comuna sau de la Administratia Financiara de sector);
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice.
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 21 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei, iar taxa este de 120 LEI.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, OCPI percepe o taxa de 600 LEI, termenul de avizare fiind de 10 zile lucratoare.

3. Documentatii cadastrale pentru obtinere aviz tehnic (autorizarea lucrarilor de construire, obtinere numar postal)

Documente necesare pentru avizul tehnic:

 • actele de proprietate in copie;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 21 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei, iar taxa este de 120 LEI.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, OCPI percepe o taxa de 600 LEI, termenul de avizare fiind de 10 zile lucratoare.

4. Documentatii cadastrale pentru dezmembrare/alipire imobile in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare dezmembrarii:

 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • certificat de urbanism pentru lotul care se dezmembreaza (pentru mai mult de 2 loturi dezmembrate).;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice.
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 10 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60LEIxnr.loturi rezultate.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de 300LEIxnr. loturi rezultate, iar termenul de avizare este de 3 zile lucratoare de la receptia documentatiei.
Documente necesare alipirii:
 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • certificat de urbanism pentru fiecare lot care intra in comasare;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice.
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 10 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60LEI.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de 300LEI, iar termenul de avizare este de 3 zile lucratoare de la receptia documentatiei.

5. Documentatii de cadastru si intabulare pentru inscrierea constructiilor noi pe un teren deja inscris in cartea funciara in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare: 

 • copie legalizata dupa Autorizatia de Construire si dupa Procesul Verbal de Receptie a Lucrarilor;
 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice;
 • Certificat fiscal de la Administratia Financiara de sector sau de la Primaria de comuna, dupa caz, in care sa apara pe rol noile constructii.

6. Documentatii de rectificare/modificare

Sunt acele documentatii care au drept scop indreptarea erorilor din documentatii cadastrale anterior intocmite(determinari gresite de suprafata, amplasamentul are coordonatele gresite, etc.), sau care sunt necesare atunci cand apar modificari in cadrul bunului imobil (modificari ale formei si suprafetei).

Documente necesare:
 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice;
 • declaratie notariala prin care proprietarul isi da acordul pentru noua forma si suprafata a imobilului.