Cadastru


1. Documentatii de cadastru si intabulare pentru prima inscriere in cartea funciara terenuri, constructii si apartamente (prima inregistrare) in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare inscrierii in Cartea Funciara, in principal sunt:
 • actele de proprietate in copie legalizata;
 • certificat fiscal (de la Primaria de comuna sau de la Administratia Financiara de sector);
 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor persoane fizice/certificat constatator persoane juridice.

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 18 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei, iar taxa este de 120 LEI.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, OCPI percepe o taxa de 600 LEI, termenul de avizare fiind de 6 zile lucratoare.

 1. model releveu apartament
 2. model releveu apartament Legea 112/1995
 3. model plan de amplasament si delimitare a imobilului- pentru imobil teren cu constructii

2. Documentatii de cadastru si intabulare pentru inscrierea constructiilor noi pe un teren deja inscris in cartea funciara in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare: 

 • certificat de atestare a edificarii constructiei-original;
 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara-copie;
 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor persoane fizice/certificat constatator persoane juridice;
 • certificat de performanta energetica-copie;
 • autorizatie de construire si planuri vizate spre neschimbare anexa la autorizatie-copie;
 • certificat fiscal de la Administratia Financiara de sector sau de la Primaria de comuna, dupa caz, in care sa apara pe rol noile constructii.

Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 15 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60 lei + 0.05% din valoarea de impozitare a constructiei inscrisa in certificatul fiscal.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de taxa este de 5 x taxa pentru avizare in regim normal iar termenul de avizare este de 5 zile lucratoare de la receptia documentatiei.

 

3. Documentatii de actualizare a informatiilor privitoare la imobil

Sunt acele documentatii care sunt necesare atunci cand apar modificari in cadrul bunului imobil (modificari ale formei si suprafetei, modificare adresa, destinatie- categorie de folosinta sau dispunere teren -intravilan) sau care au drept scop indreptarea erorilor din documentatii cadastrale anterior intocmite (determinari gresite de suprafata, amplasamentul are coordonatele gresite, etc.),.

Documente necesare:
 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara-copie;
 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor persoane fizice/certificat constatator persoane juridice;
 • adeverinta numar stradal, dispunere teren in intravilan- dupa caz, copie legalizata
 • declaratie notariala prin care proprietarul isi da acordul pentru noua forma si suprafata a imobilului-dupa caz.

 

 

4. Documentatii cadastrale pentru dezmembrare/alipire imobile in Bucuresti, sector 1,2,3,4,5,6 si judetul Ilfov

Documente necesare dezmembrarii:

 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • certificat de urbanism pentru lotul care se dezmembreaza (pentru mai mult de 2 loturi dezmembrate).;
 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor persoane fizice/certificat constatator pentru persoane juridice.
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 7 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60LEIxnr.loturi rezultate.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de 300LEIxnr. loturi rezultate, iar termenul de avizare este de 3 zile lucratoare de la receptia documentatiei.
 
Documente necesare alipirii:
 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • certificat de urbanism pentru alipire;
 • copie dupa actele de identitate ale proprietarilor persoane fizice/certificat constatator pentru persoane juridice.
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 7 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei. Taxa este de 60LEIxnr.loturi rezultate.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, taxa perceputa de OCPI este de 300LEIxnr. loturi rezultate, iar termenul de avizare este de 3 zile lucratoare de la receptia documentatiei.
 

 1. model de plan pentru propunerea de dezmembrare
 2. model de plan pentru propunerea de alipire

 

5. Documentatii cadastrale pentru obtinere aviz tehnic (autorizarea lucrarilor de construire, obtinere numar postal)

Documente necesare pentru avizul tehnic:

 • Planul de amplasament si delimitare si fisa bunului imobil (pentru documentatiile cadastrale avizate de OCPI inainte de anul 2006), din documentatia cadastrala avizata anterior – in copie;
 • certificat de urbanism-copie sau adeverinta de numar stradal- copie legalizata
 • copie acte de identitate proprietari persoane fizice/ certificat constatator persoane juridice;
 • extras de carte funciara-copie.
Termenul legal de avizare al documentatiilor de catre OCPI este de 15 zile lucratoare de la receptionarea documentatiei, iar taxa este de 200lei/ha.
In cazul in care se doreste urgentarea avizarii, OCPI percepe o taxa de 5 x taxa pentru regim normal, termenul de avizare fiind de 5 zile lucratoare.

6. Documentatii cadastrale pentru apartamentarea blocurilor noi de locuinte

Documente necesare apartamentarii (dezmembrarii in unitati individuale) blocurilor:

 • copie dupa planul de amplasament al bunului imobil cu constructia noua, avizat de catre OCPI;
 • extras de carte funciara;
 • copie dupa actele de proprietate ale proprietarilor persoane fizice/CUI persoane juridice.