Topografie


1. Intocmire planuri cotate, planuri cu relieful reprezentat prin curbel de nivel

2. Intocmire profile longitudinale si transversale ale terenului

3. Calculul volumelor de terasamente, sapaturi sau acumulari de agregate

4. Planuri topografice tip banda pentru proiecte de apa, canal, reabilitare drumuri

5. Planuri topografice pentru diverse proiecte

6. Planuri topografice pentru obtinere avize

7. Relevee si calcul suprafete conform standard BOMA

8. Expertize tehnice extrajudiciare